Today, SDU hosted one of its so-called First Mover morning meetings where prison officer and child responsible Henrik Jørgensen, from Enner Mark State Prison – together with Thomas – told about the development and especially the collaboration concerning the board game Captivated.

It was an entertaining morning where both “pitfalls” and “success stories” were exchanged and discussed about working with social efforts in relation to inmates and their children.

Among the audience were representatives (prison officers and management) from Kolding arrest, Kolding municipality, the social administration and other researchers working with social innovation in the public sector

Thank you for a couple of joyful hours!

I dag afholdte SDU et af sine såkaldte morgenmøder hvor fængselsbetjent og børneansvarlig Henrik Jørgensen, fra Enner Mark Statsfængsel – sammen med Thomas fortalte om udviklingen og især samarbejdet omkring tilblivelsen af brætspillet ”Fængslet”.

Det blev en underholdende morgen hvor både ”pitfalls” og ”succes-historier” blev udvekslet og diskuteret omkring det at arbejde med sociale indsatser i forhold til indsatte fædre og deres børn.

Blandt tilskuerne var repræsentanter (fængselsbetjente og ledelse) fra Kolding arrest, innovations- og ”bro”byggere fra Kolding kommune, social forvaltningen samt andre forskere der arbejder med social innovation i den offentlige sektor

Vi siger tak for et par hyggelige timer!